Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11628
Title: La prédication dans la langue du droit
Authors: Dolata-Zaród, Anna
Keywords: prawo; język; predykacja
Issue Date: 2011
Citation: Romanica Cracoviensia, Vol. 11 (2011), s. 99-106
Abstract: Prawo łączy się z językiem, w jakim się wyraża. Ważną kwestią pozostaje więc nie tylko rozumienie i interpretacja języka prawa, ale również produkcja tekstów prawniczych, w tym tłumaczenie ich i redagowanie. Aby osiągnąć ten cel, konieczne wydaje się dysponowanie obszernym opisem faktów lingwistycznych pracy w języku specjalistycznym. Analiza dyskursu zawodowego pozwala na wyodrębnienie w nim cech charakterystycznych. Ostatnie prace wskazują na potrzebę opisu zjawiska predykacji (czasowniki, nominalizacje i imiesłowy), aby uwzględnić złożoność zjawisk języka prawniczego (Lerat 2001, 2002, 2008). Powyższy artykuł przedstawia predykację w języku prawa, opisując jej parametry leksyko-semantyczne i morfosyntaktyczne na bazie korpusu tekstów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11628
DOI: 10.4467/20843917RC.11.012.0080
ISSN: 1732-8705
2084-3917
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dolata-Zarod_La_predication_dans_la_langue.pdf244,67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons