Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1165
Tytuł: Region i społeczność lokalna w perspektywie socjologicznej
Autor: Szczepański, Marek S.
Ślęzak-Tazbir, Weronika
Słowa kluczowe: region; local community; regional identity; new communieties; reneissance of the local community; społeczność lokalna; nowe społeczności; tożsamość regionalna
Data wydania: 2010
Źródło: "Górnośląskie Studia Socjologiczne" Nr 1 (2010), s. 13-33.
Abstrakt: Local communities in the traditional sense seems to have less impact on the shaping of our social personality, but really we all subconsciously long for the times in which the yard and closest friends were our social universe. All also are present in a global world, thanks to increasingly advanced information technology and transport, we yearn for our “small worlds”, which in contrast to the confused and dangerous area without borders, we determined the stable and secure place “here and now” tamed by us and the social world in which we live. Hence we see renaissance, both local communities and try to play it in some form of virtual communities, which are now taking different forms, most commonly refers to the sentiments and emotions associated with our ‘local’ past, and whose formation was made possible by development of the Internet. We are looking for answer how is presen regional identity?
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1165
ISSN: 0072-5013
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szczepanski_Slezak_Tazbir_Region_i_spolecznosc_lokalna_w_perspektywie_socjologicznej.pdf633,05 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons