Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11662
Title: Środowisko rodzinne a poczucie tożsamości osób w wieku późnej dorosłości na przykładzie Śląska Cieszyńskiego
Authors: Jas, Katarzyna
Keywords: rodzina; tożsamość; osoby w wieku późnej dorosłości; Śląsk Cieszyński
Issue Date: 2019
Citation: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia, Vol. 32, nr 2 (2019), 213-222
Abstract: Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na rolę rodziny w kształtowaniu tożsamości osób w wieku późnej dorosłości. Na Śląsku Cieszyńskim rodzina zajmowała i zajmuje znaczące miejsce w życiu mieszkańców. Jest miejscem wychowania, kontaktów międzypokoleniowych, źródłem tradycji, transmisji wartości oraz kształtowania tożsamości dzieci i młodzieży, a także osób w wieku późnej dorosłości. Życie rodzinne staje się dla osób w wieku późnej dorosłości motorem, który napędza do podejmowania wielostronnej aktywności, a ta z kolei przyczynia się do ugruntowania istniejącego już poczucia tożsamości lub postrzegania własnej osoby w nowych kategoriach.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11662
DOI: 10.17951/j.2019.32.2.213-222
ISSN: 2449-8521
0867-2040
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jas_Srodowisko_rodzinne_a_poczucie_tozsamosci.pdf508,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons