Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11664
Title: Edukacja przedszkolna i szkolna dzieci polskich w Austrii. Doświadczenia i problemy
Authors: Ryszawy, Sylwia
Keywords: edukacja w Austrii; wychowanie przedszkolne; edukacja międzykulturowa
Issue Date: 2019
Citation: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia, Vol. 32, iss. 2 (2019), s. 55-68
Abstract: Edukacja i integracja dzieci z różnych krajów to trudne zadania dla współczesnych przedszkoli. Celem jest zapewnienie dzieciom możliwości właściwego rozwoju i zdobywania wiedzy, kompetencji i kluczowych umiejętności w życiu społecznym. Opisane w artykule badanie przeprowadzono za pomocą metody indywidualnych przypadków, a jego założeniem teoretycznym była koncepcja edukacji międzykulturowej w ujęciu Jerzego Nikitorowicza. Stanowiący podstawę rozważań materiał empiryczny został zebrany za pomocą autorskich kwestionariuszy wywiadów oraz analizy dokumentów. Otrzymane wyniki wskazują na doświadczenia oraz trudności rodziców i dzieci dotyczące edukacji w kraju przyjmującym, a także na przykłady dobrych praktyk, co umożliwia dyskusję na temat polskiego systemu edukacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11664
DOI: 10.17951/j.2019.32.2.55-68
ISSN: 2449-8521
0867-2040
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ryszawy_Edukacja_przedszkolna_i_szkolna.pdf1,19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons