Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11709
Tytuł: Interesting lacewings (Neuroptera: Berothidae, Nemopteridae, Myrmeleontidae) from the United Arab Emirates
Autor: Dobosz, Roland
Levente, Abraham
Roberts, Huw
Słowa kluczowe: Neuroptera; Berothidae; Chrysopidae; Myrmeleontidae; Nemopteridae; United Arab Emirates; Fauna; New records
Data wydania: 2017
Źródło: Acta Entomologica Silesiana, Vol. 25 (2017), s. 1-8
Abstrakt: This paper presents the species of lacewings (Neuroptera: Berothidae, Chrysopidae, Myrmeleontidae, Nemopteridae) collected in two locations in Jebel Hafeet, a mountain located south to the city of Al Ain in the United Arab Emirates. New faunal data on 13 species of lacewings from the UAE are reported. 7 species are recorded for the first time in the UAE; one Berothidae, two Nemopteridae and four Myrmeleontidae.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11709
ISSN: 2353-1703
1230-7777
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNP)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dobosz_Interesting_lacewings_Neuroptera.pdf3,19 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons