Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11727
Title: Afrahat "O modlitwie" ("Deonstratio quarta. De oratione". Patrologia Syriaca I, 137-182)
Authors: Uciecha, Andrzej
Keywords: Afrahat; Mowa o modlitwie; Język syryjski
Issue Date: 2010
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2010, z. 1, s. 31-44
Abstract: Afrahat, zwany Mędrcem perskim, uważany jest za pierwszego Ojca Kościoła w krajach języka syryjskiego i „pierwszego świadka życia ascetycznego w cesarstwie perskim”. Żył w imperium Sasanidów w latach 260/275 do 345 3. Należał do „synów przymierza”, pełniąc funkcję ich przełożonego lub ojca duchownego 4. Do nich to właśnie skierował swoje dwadzieścia trzy Mowy, wśród których De oratione jest czwarta w kolejności. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11727
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uciecha_Afrahat_O_modlitwie.pdf836,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons