Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11734
Title: Afrahat "O wojnach" (Demonstratio quinta. De bellis. Patrologia syriaca I, 184-237)
Authors: Uciecha, Andrzej
Keywords: Eschatologia; Mowa o wojnach; Wczesnosyryjska chrystologia; Synowie przymierza; Wczesnosyryjska eschatologia; Prześladowania chrześcijan; Early Syrian Christology; Sons of the Covenant; Early Syrian eschatology; Persecution of Christian in Persia
Issue Date: 2010
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2010, nr 2, s. 248-262
Abstract: Mowa O wojnach występuje w akrostychicznie uporządkowanym dziele Afrahata jako piąta po omówieniu zagadnień wiary, miłości, postu i modlitwy. Mędrzec perski w bardzo dyskretny sposób stara się opisać trudny czas prześladowań chrześcijan w królestwie Szapura II (310-380) 2. Roztropność wymagała zachowania najwyższej ostrożności i dlatego we wszelkich relacjach należało unikać podawania nazw miejsc i imion osób. Konieczność zachowania dyskrecji pozwalała ograniczyć krąg odbiorców, którzy mogliby zrozumieć ukryte przesłanie tekstu. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11734
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uciecha_Afrahat_O_wojnach.pdf842,77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons