Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11738
Title: Autorskie projekty reformy kan. 1086 paragraf 2 (CIC 1917). Zmiana paradygmatu: odwrót od formuł kontraktualistycznych ku ujęciom personalistycznym
Authors: Pastwa, Andrzej
Keywords: Prawo kanoniczne; Małżeństwo kanoniczne; Koncepcja małżeństwa
Issue Date: 2009
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2009, z. 2, s. 182-194
Abstract: Sens i logikę reformy ius matrimoniale wyznaczało od początku prac kodyfikacyjnych programowe łączenie vetera et nova w kościelnej doktrynie małżeńskiej 12. Wynikającą stąd supozycję, że wszelkie zmiany tej doktryny będą następować ewolucyjnie najlepiej dokumentują przedstawiciele pierwszej – bynajmniej nie wiodącej – kierunkowej koncepcji małżeństwa kanonicznego. Jeśli dziś, z perspektywy czasu, nietrudno stwierdzić, że w ich podejściu epistemologiczno-metodologicznym akcent leżał zdecydowanie po stronie wymienionych „starych parametrów” (vetera), to tym łatwiej zrozumieć, dlaczego do wymienionej idei małżeństwa dobrze pasuje określenie: stanowisko „tradycyjne zmodyfikowane”. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11738
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pastwa_Autorskie_projekty_reformy.pdf877,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons