Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11745
Title: Rola biblioteki w procesie parametryzacji uczelni
Authors: Drabek, Aneta
Keywords: Parametryzacja; Biblioteki uczelniane; Ewaluacja; Bibliometria; Parametrization; Evaluation; Academic library; Bibliometrics
Issue Date: 2019
Citation: I. Sójkowska, L. Derfert-Wolf. (red.), I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych, Łódź, 12-14 czerwca 2019. Stowarzyszenie EBIB. (Materiały Konferencyjne EBIB, nr 26), s. 1-10
Abstract: Artykuł opisuje zadania bibliotek naukowych związane ze wsparciem procesu parametryzacji uczelni. Biblioteki uczelniane stale rozszerzają zestaw usług dla nauki i naukowców; prowadzą bazy danych, przygotowują zestawienia zawierające różne dane, szkolą i pomagają zrozumieć, na czym polega ewaluacja. Te wszystkie umiejętności mogą pomóc w zdefiniowaniu nowej roli biblioteki po wprowadzeniu w 2018 r. nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. The article describes the tasks of scientific libraries related to the support of the university parameterization process. University libraries are constantly expanding the set of services for science and scientists; they make databases, prepare reports containing various data, train and help to understand what evaluation is all about. All these skills can help define the new role of the library in respect to the new law on higher education in 2018.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11745
ISBN: 978-83-63458-09-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drabek_Rola_biblioteki_w_procesie_parametryzacji_uczelni.pdf1,04 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons