Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11758
Title: Ciało i Krew Jezusa jako pokarm: J 6, 48-58 w interpretacji Klemensa Aleksandryjskiego
Authors: Słomka, Jan
Keywords: Jezus; Ciało i krew; Klemens Aleksandryjski; Logos
Issue Date: 2004
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2004, z. 2, s. 131-138
Abstract: Słowa Jezusa, zapisane w szóstym rozdziale Ewangelii św. Jana, gdzie ogłasza, że da nam swoje Ciało i Krew na pokarm, zwykle są odczytywane jako zapowiedź ustanowienia Eucharystii. Najlepszym tego przykładem jest tytuł, jaki nadano w Biblii Tysiąclecia całej mowie Jezusa: „Mowa Eucharystyczna”. Jednak najwcześniejsi chrześcijańscy komentatorzy tych słów Jezusa wydobywali z nich również inne znaczenia. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11758
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slomka_Cialo_i_krew_Jezusa_jako_pokarm.pdf277,12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons