Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11768
Title: Działalność Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego
Authors: Warząchowska, Bogumiła
Keywords: Biblioteka Teologiczna; Uniwersytet Śląski w Katowicach
Issue Date: 2006
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2006, nr 2, s. 438-445
Abstract: Pięć lat działalności Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego zasługuje na podsumowanie dotychczasowej pracy i przedstawienie planu dalszego rozwoju. Powołana Zarządzeniem Rektora UŚ w 2001 r. , wpisała się w strukturę środowiska akademickiego jako największa biblioteka w sieci specjalistycznych książnic Uniwersytetu Śląskiego. Znakomitą pozycję i bogatą tradycję zawdzięcza swojej poprzedniczce – Bibliotece Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego (WŚSD). Przekształcenie Biblioteki WŚSD w Bibliotekę Teologiczną 3 wywołało konieczność zmiany profilu gromadzenia zbiorów z popularnonaukowego i naukowego na publikacje o charakterze ściśle naukowym i dydaktycznym. Szczegółowy profil zbiorów kształtują przede wszystkim dyscypliny uprawiane na Wydziale Teologicznym i badania prowadzone przez pracowników naukowych. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11768
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzachowska_Dzialalnosc_Biblioteki_Teoloogicznej_Uniwersytetu_Slaskiego.pdf792,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons