Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11808
Title: Potencjał pogranicza polsko-czeskiego a poczucie tożsamości jego młodych mieszkańców - próba poszukiwania związków - pedagogiczne implikacje
Authors: Suchodolska, Jolanta
Keywords: pogranicze; transkulturowość; tożsamość; młode pokolenie Polaków
Issue Date: 2011
Publisher: Cieszyn : Uniwersytet Śląski
Citation: Z. Kłodnicki (red.), "Pedagogika a etnologia i antropologia kulturowa : wspólne obszary badań : praca zbiorowa" (S. 82-100). Cieszyn : Uniwersytet Śląski
Abstract: Niniejsze opracowanie poświęcone jest rozważaniom na temat współczesnych wyznaczników procesu kształtowania się tożsamości młodego pokolenia. Elementem - w pewien sposób - porządkującym społeczne doświadczanie młodych ludzi jest zamieszkiwane przez nich Pogranicze, będące jedną z ważnych płaszczyzn codziennych interakcji (czasami dosłownych, a czasami rozwijających się na poziomie stanów gotowości do autonomicznego kontaktu z odmiennością). Funkcjonowanie człowieka na obszarach zróżnicowanych kulturowo przejawia się w różnych formach zachowań, które - ze względu na indywidualne potrzeby - manifestują jego emocjonalno-społeczny stosunek do możliwości, jakie postrzega w swoim środowisku. W celu wskazania głównych przejawów tych społecznych zachowań (z jednej strony rozumianych jako dążenie do niepowtarzalności o odrębności, z drugiej jednak - jako gotowość do podzielania społecznych i kulturowych wzorów zachowań oraz efekt dążenie do wspólnych celów życiowych), zasadne wydaje się przybliżenie używanych w opracowaniu kategorii pojęciowych - Pogranicza i tożsamości - wraz z próbą wskazania ich przydatności w dalszych analizach.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11808
ISBN: 978-83-60431-70-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suchodolska_Potencjal_pogranicza_a_poczucie_tozsamosci_jego.pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.