Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1182
Tytuł: Artykuły wojskowe dla Milicji Karola Stanisława Radziwiłła na tle prawa wojskowego Wielkiego Księstwa Litewskiego
Autor: Organiściak, Wojciech
Słowa kluczowe: Artykuły wojskowe dla Milicji Karola Stanisława; Wielkie Księstwo Litewskie; prawo wojskowe
Data wydania: 2011
Źródło: "Z Dziejów Prawa" (T. 4 (2011), s. 299-319)
Abstrakt: The comparative studies conducted show mutual influences of military laws to be obeyed in the Crown and Lithaunia. Military articles by Krzysztof and Janusz Radziwiłł were one of few native military codifications of the gentry Republic of Poland used when writing Military articles from 1775 which, in turn, constituted the only basis for publishing Military articles for the militia of Karol Stanisław Radziwiłł. Radziwiłł’s articles include numerous humane elements. The very tendencies were already visible in codification from 1775, however, a change Karol Stanisław Radziwiłł made in articles in line with the spirit of the very period led to, included among others, the replacement of death penalty with life imprisonment, combined with a forced labour, as well as a total elimination of a disgraceful punishment of denouncement.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1182
ISSN: 1898-6986
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Organisciak_Artykuly_wojskowe_dla_Milicji_Karola_Stanislawa_Radziwilla.pdf681,93 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons