Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11820
Title: Listy i książki, czyli o pisaniu i (nie)czytaniu w Tajfunie Josepha Conrada
Authors: Adamowicz-Pośpiech, Agnieszka
Keywords: Tajfun; Joseph Conrad; Literatura angielska
Issue Date: 2016
Publisher: Kraków: Universitas
Abstract: Tajfun należy do tych utworów Conrada, które najczęściej doświadczały zmiennej opinii krytyków. [...] Wczesne odczytania Tajfunu niewątpliwie pozostawały w kręgu realistycznej perspektywy i koncentrowały się na heroicznej walce kapitana statku Nan Shan z żywiołem. Jednak Conrad w Przedmowie autora, dołączonej do opowiadania po kilkunastu latach, sugerował nie tylko dosłowną interpretację utworu, ale i symboliczną. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11820
ISBN: 978-83-242-2760-0
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adamowicz-Pospiech_Listy_i_ksiazki_czyli_o_pisaniu_i_nie_czytaniu.pdf1,04 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons