Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11833
Title: Diagnoza dziecka o nieharmonijnym rozwoju - ważne kryteria oceny warunków rozwoju w rodzinie
Authors: Suchodolska, Jolanta
Keywords: rozwój dziecka; diagnoza
Issue Date: 2017
Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, B. Oelszlaeger-Kosturek (red.), "Edukacja małego dziecka. T. 11, Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji" (S. 283-296). Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
Series/Report no.: Edukacja Małego Dziecka;
Abstract: Problematyka diagnozowania zajmuje wiele miejsca zarówno w literaturze pedagogiczno-psychologicznej, jak i obserwacjach zjawisk rozwojowych, wychowawczych, społecznych. Diagnozowanie potrzeb oraz prawidłowości rozwoju dziecka to pierwszy i najważniejszy etap w odkrywaniu „najbardziej zagmatwanych labiryntów funkcjonowania dziecka z zaburzeniami” (Cytowska, Winczura 2006: 12). Dlatego też diagnozowanie warunków rozwoju dziecka najbardziej optymalne i zarazem adekwatne jest przy uwzględnieniu wiedzy z psychologii, metodologii, także socjologii, analizujących specyficzne powiązanie wpływów endogennych i egzogennych. Rozwój tych subdyscyplin naukowych, jak i ich osiągnięcia metodologiczne przyczyniają się do możliwości lepszego rozpoznawania potrzeb dziecka, z uwzględnieniem jego sytuacji rozwojowej i życiowej w ujęciu dynamicznym oraz perspektywie temporalnej. Spojrzenie takie jest konieczne z uwagi na potrzebę holistycznego diagnozowania, z uwzględnieniem wszelkich czynników endo- i egzogennych aktywnych w obszarze opieki, wychowania, profilaktyki, oceny indywidualnych możliwości na poziomie medycznym i psychologicznym, a także korekcji niepokojącej niepunktualności rozwojowej, nieprawidłowości, deficytów bądź patologizacji rozwojowych. W opracowaniu podejmuję kwestie diagnozowania potrzeb i norm rozwojowych małego dziecka z pokazaniem różnych podejść, angażujących możliwe do wykorzystania sposoby oceny, z wykorzystaniem diagnostyki standardowej, jak i funkcjonalnej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11833
ISBN: 978-83-7587-468-6
978-83-8095-182-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suchodolska_diagnoza_dziecka_o_nieharmonijnym_rozwoju.pdf955,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons