Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11845
Title: Historia filozofii - nauka niepotrzebna?
Authors: Noras, Andrzej J.
Keywords: historia filozofii; księgi pamiątkowe; filozofia
Issue Date: 2005
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Szotek, Andrzej J. Noras (red.), "Filozofia i czas przeszły : Profesorowi Czesławowi Głombikowi w 70. rocznicę urodzin" (S. 97-108). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Pytanie o wzajemną relację między filozofią a jej historią należy do pytań, które nieustannie powracają w refleksji filozoficznej. Najogólniej rzecz ujmując, mamy oto trzy stanowiska, których raczej uzgodnić się nie da. Pierwsze stanowisko, można by je nazwać stricte filozoficznym, sprowadza się do twierdzenia, że filozofia jest czymś zgoła odmiennym od historii filozofii. Tym samym uprawiający filozofię sytuuje się ponad historią filozofii, uznając ją za naukę pomocniczą samej filozofii. Trudność pojawia się tu w jednej sytuacji, a mianowicie wówczas, gdy filozofujący nie zna historii filozofii. Stanowisko drugie — będące całkowitym zaprzeczeniem pierwszego — to stanowisko, które można określić mianem stricte historycznego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11845
ISBN: 8322614985
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Noras_Historia_filozofii_nauka_niepotrzebna.pdf496,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons