Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11905
Title: Przetrwanie i trauma. Pamięć zbiorowa o latach wojny w śląskiej wsi
Authors: Nawrocki, Tomasz
Bierwiaczonek, Krzysztof
Keywords: Górny Śląsk; pamięć zbiorowa; trauma kulturowa; Auschwitz-Birkenau
Issue Date: 2019
Citation: Studia Socjologiczne, Nr 4 (2019), s. 75-102
Abstract: Artykuł podejmuje problem pamięci zbiorowej o czasach II wojny światowej wśród mieszkańców śląskiej wsi Bojszowy. Odwołując się do koncepcji traumy kulturowej Jeffreya C. Alexandra zadano pytanie: czy w przypadku pamięci mieszkańców badanej wsi o czasach wojny mamy do czynienia z wystąpieniem traumy kulturowej? Do analizy wybrano dwa problemy: pamięć o służbie mężczyzn w Wehrmachcie oraz pamięć o sąsiedztwie nazistowskiego obozu zagłady w Auschwitz-Birkenau (wieś znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Oświęcimia). Odpowiedź na pytanie badawcze uzyskano dzięki analizie trzydziestu relacji zebranych techniką wywiadu pogłębionego. Badanie odtworzonych treści pamięci zbiorowej pokazało, że pamięć o służbie bojszowian w Wehrmachcie ma charakter traumy kulturowej. Pamięć o tych dramatycznych doświadczeniach przetworzona została na narrację, która odmieniła tożsamość mieszkańców wsi. Taki proces nie zaszedł w przypadku pamięci o obozie Zagłady, dlatego równie trudnych wydarzeń związanych z tym sąsiedztwem nie można ujmować w kategoriach traumy kulturowej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11905
DOI: 10.24425/sts.2019.126159
ISSN: 0039-3371
2545-2770
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nawrocki_Bierwiaczonek_Przetrwanie_i_trauma_Pamiec_zbiorowa_o_latach_wojny.pdf787,02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons