Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11910
Title: Ks. prof. dr Paul Bormann i jego biblioteka
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego; Paul Bormann
Issue Date: 2004
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2004, z. 1, s. 174-176
Abstract: Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przejęła wiele książek z prywatnych zbiorów ks. prof. dr. Paula Bormanna. Kim był profesor Paul Bormann, jaką dziedziną nauk teologicznych się zajmował i jak ukształtował swoją bibliotekę?[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11910
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Ks_prof_dr_Paul_Bormann.pdf242,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons