Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11938
Title: Najnowszy przekład Listu św. Jakuba w Biblii Paulistów w świetle innych tłumaczeń biblijnych
Authors: Kozyra, Józef
Keywords: Pismo Święte; Biblia królowej Zofii; przekłady Biblii; Biblia
Issue Date: 2008
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2008, z. 1, s. 197-213
Abstract: Owocem pracy tłumaczy, biblistów i filologów podejmujących inicjatywy translatorskie Ojców Paulistów są przekłady Pisma Świętego na języki: angielski (w Afryce – Nairobi, Kenya 20002), hiszpański, francuski, portugalski, włoski i chiński oraz na liczne języki etniczne na Filipinach, w Peru, Ekwadorze, Paragwaju. W Polsce Towarzystwo św. Pawła pierwsze starania o wydanie nowego przekładu Pisma Świętego podejmowało w 1934 r., a w 1936 r. nakładem Apostolstwa Prasy Towarzystwa Świętego Pawła ukazały się Ewangelie z komentarzem katechetycznym. Do tej tradycji Towarzystwo Świętego Pawła powróciło w 1996 r. […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11938
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozyra_Najnowszy_przeklad_listu_sw_Jakuba.pdf355,62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons