Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1194
Tytuł: Wincenty Skrzetuski o liberum veto i konfederacjach w Rzeczpospolitej szlacheckiej
Autor: Organiściak, Wojciech
Słowa kluczowe: Wincenty Skrzetuski; liberum veto; konfederacje; Rzeczpospolita szlachecka
Data wydania: 2012
Źródło: Z Dziejów Prawa, T. 5 (2012), s. 93-108
Abstrakt: Skrzetuski’s considerations on confederations were very general in nature whereas the author of Prawo polityczne narodu polskiego is portrayed as their opponent. Within his, momentarily very general, description of the history and ways of functioning confederation in the former Republic, he shows his moderate views treating confederation as the necessary evil. It is different in the case of liberum veto, which he criticises after Konarski, though also in this case there is the lack of a directly expressed postulate of a total elimination of this institution.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1194
ISSN: 1898-6986
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Organisciak_Wincenty_Skrzetuski_o_liberum_veto_i_konfederacjach.pdf454,3 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons