Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1197
Tytuł: Slovenski knazi v krakovskej arcidieceze v rokoch 1920-1945
Autor: Ciągwa, Józef
Słowa kluczowe: Słowacja; duchowieństwo katolickie; Diecezja krakowska; Spisz
Data wydania: 2013
Źródło: Z Dziejów Prawa, T. 6 (2013), s. 233-255
Abstrakt: Ustalenie granicy polsko-czechosłowackiej w lecie 1920 r. spowodowało przyłączenie do Polski 9 parafii diecezji spiskiej, tj. całego dekanatu niedzickiego. Włączony administracyjnie do archidiecezji krakowskiej dekanat nazywany był oficjalnie dekanatem spiskim. Administrujący nim słowaccy księża podlegali przejściowo nadal jurysdykcji spiskiego biskupa Jána Vojtaššáka. Dopiero od zawarcia przez Polskę konkordatu i wydania bulli papieskiej Vixdum Poloniae unitas jurysdykcja nad dekanatem spiskim należała do arcybiskupa krakowskiego kardynała Adama S. Sapiehy. W konsekwencji zmiany granicy polsko-słowackiej, we wrześniu 1939 r., dekanat spiski powrócił do diecezji spiskiej pod tradycyjną nazwą (od 1872 r., tj. od daty jego erygowania) dekanatu niedzickiego. Od listopada 1940 r. pracowali w nim wyłącznie słowaccy księża. Po zmianie granicy polsko-czechosłowackiej (20 maja 1945 r.) dekanat spiski powrócił do archidiecezji krakowskiej, a od 1 listopada 1945 r. jurysdykcja nad nim została przekazana arcybiskupowi krakowskiemu kardynałowi Adamowi S. Sapiesze. W drugiej połowie 1945 r. pracujący tu jeszcze księża słowaccy stali się nieoczekiwanie obiektami brutalnej agresji organów administracji rządowej i samorządowej powiatu nowotarskiego, Służby Bezpieczeństwa, milicji i wojska, a także niektórych polskich duchownych: trzy przypadki uwięzienia, zastraszania, gróźb karalnych, zmuszania do opuszczenia Polski jeszcze przed 1 listopada 1945 r.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1197
ISSN: 1898-6986
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ciagwa_Slovenski_knazi_v_krakovskej_arcidieceze.pdf504,93 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons