Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11979
Title: "Przyjdź i poznaj mnie" : refrakcje, adaptacje i symplifikacje "Jądra ciemności" J. Conrada w kulturze polskiej XXI wieku
Authors: Adamowicz-Pośpiech, Agnieszka
Keywords: Jądro ciemności; przekład; Conrad; refrakcja; symplifikacja; adaptacja
Issue Date: 2019
Citation: Rocznik Przekładoznawczy, T. 14 (2019). s. 17-41
Abstract: Celem szkicu jest ukazanie, w jakiej formie polskie warianty Jądra ciemności funkcjonują w polskim kontekście kulturowym przełomu XX i XXI wieku. Poza obszarem badania pozostają starsze przekłady tej opowieści, natomiast analizie zostały poddane najnowsze cztery przekłady, powstałe w ciągu ostatnich dwudziestu lat po transformacji ustrojowej. Szkic wskazuje na zabiegi manipulacyjne (m.in. prze-pisania, refrakcji, adaptacji, symplifikacji), którym został poddany oryginał, aby dostosować go do horyzontu oczekiwań odmiennych grup polskich odbiorców (uczniów, czytelników dorosłych). Szkic poszukuje odpowiedzi m.in. na takie pytania: czy klasyfikacja Jądra ciemności jako lektury szkolnej miała wpływ na język przekładu i opracowanie edytorskie?; jak zabiegi promocyjne, edytorskie oraz parateksty przekładu (m.in. wstępy, przypisy, recenzje prasowe, materiały promocyjne) wpływają na recepcję tekstu i jego formę podawczą?
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11979
DOI: 10.12775/RP.2019.001
ISSN: 1896–4362
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adamowicz_Pospiech_Przyjdz_i_poznaj_mnie.pdf689,3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons