Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11989
Title: Hiszpania
Authors: Iwanek, Jan
Keywords: Hiszpania; Francisco Franco; faszystowska Hiszpania
Issue Date: 1984
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Jamroz (red.), "Systemy polityczne wybranych państw kapitalistycznych : skrypt dla studentów III i IV roku nauk politycznych" (S. 216-244). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Tworzenie systemu politycznego faszystowskiej Hiszpanii- odbywało się etapami.Po przejęciu przez generała Francisco Franco szefostwa nad rebelią przeciwko II Republice władza przyszłego dyktatora byłą w dużym stopniu nominalna. Rebelianci nie kontrolowali więcej niż 2/5. terytorium kraju. Za puczem opowiedziały się tradycyjne ugrupowania prawicowe, Falanga Hiszpańska (faszyści), monarchiści, spora , część kleru katolickiego, ziemiaństwo, grupy wielkiego kapitału, a także część robotników i chłopstwa[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11989
ISSN: 0209-0473
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Iwanek_Hiszpania.pdf2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons