Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11999
Title: Czynniki indywidualne i wsparcie społeczne a efektywność zdrowienia u pacjentek z zaburzeniami depresyjnymi
Authors: Robakowska, Ewa
Advisor: Rode, Danuta
Keywords: depresja; wsparcie społeczne; inteligencja emocjonalna; psychoterapia; stres; samoocena
Issue Date: 2019
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Pierwszy etap pracy stanowiło dokonanie charakterystyki socjodemograficznej grupy kobiet chorujących na depresję, a także charakterystyki psychologicznej badanych kobiet w zakresie zmiennych indywidualnych. Kolejne analizy umożliwiły również ustalenie różnic w poziomie wskaźników zdrowienia dla całej grupy na początku leczenia i po jego zastosowaniu. Przeprowadzona analiza regresji pozwoliła na ustalenie zmiennych, które w najwyższym stopniu wyjaśniają efektywność procesu zdrowienia grupy badanych pacjentek z depresją. W drugiej części pracy, przeprowadzona analiza skupień pozwoliła na wyróżnienie typów pacjentek chorujących na depresję ze względu na określony profil psychologiczny oraz prezentowane wartości. Następnie dokonano charakterystyki pacjentek o określonym profilu psychologicznym i deklarowanych wartościach pod względem demografii, sytuacji rodzinnej oraz przebiegu leczenia. Przeprowadzone analizy statystyczne umożliwiły ustalenie istotnych różnic w otrzymywanym wsparciu pomiędzy wyróżnionymi typami pacjentek, a także dokonanie ustaleń, który z profili sprzyja procesowi zdrowienia na podstawie czynników efektywnego zdrowienia w grupach wyodrębnionych typów pacjentek z depresją. Najbardziej sprzyjający efektywnemu odzyskiwaniu zdrowia okazał się profil o cechach takich, jak: wysokie poczucie własnej skuteczności, wysoka inteligencja emocjonalna, wysoki poziom zadaniowego i unikowego radzenia sobie, wysoki poziom radzenia sobie poprzez poszukiwanie kontaktów towarzyskich, wysoka otwartość na zmiany, podwyższone przekraczanie siebie, niskie angażowanie się emocjonalne, niska zachowawczość. Przeprowadzona następnie analiza korelacji ujawniła istotne zależności pomiędzy pacjentkami o określonym profilu psychologicznym, korzystaniem przez nie ze wsparcia społecznego a procesem zdrowienia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11999
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Robakowska_Czynniki_indywidualne_i_wsparcie_spoleczne_a_efektywnosc_zdrowienia.pdf2,28 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.