Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12016
Title: Dziedzictwo w strategiach turystyki kulturowej
Authors: Czerwińska, Kinga
Keywords: turystyka kulturowa; dziedzictwo kulturowe; ochrona różnorodności kulturowej
Issue Date: 2019
Citation: "Turystyka Kulturowa" Vol. 6 (2019), s. 136-158
Abstract: "Dziedzictwo kulturowe, rozumiane jako rodzaj kapitału, wykorzystywane jest obecnie w wielu obszarach, w tym turystyce kulturowej, która rozwija się, czerpiąc z jego materialnych i niematerialnych zasobów. Proces ten jednak warunkują liczne czynniki. Z jednej bowiem strony, turystyka przynosi konkretne korzyści materialne, co dla społeczności lokalnej będącej w „posiadaniu” pożądanych atrakcji, może być szansą na zapewnienie sobie odpowiedniego poziomu życia, nierzadko wyjścia z zapaści finansowej. Z drugiej strony intensywnie prowadzona eksploracja turystyczna niesie ze sobą ingerencję w kulturowy i środowiskowy krajobraz, co niejednokrotnie w konsekwencji owocuje głęboką dewastacją miejsc i wyniszczeniem społecznej tkanki. Analiza procesów eksploracji dziedzictwa dowodzi, że dostosowuje się je do wymogów standaryzacji masowej turystyki, podczas gdy równocześnie, istnieje potrzeba utrzymania jego autentyczności i podkreślenia wyjątkowości. Zachowanie równowagi między tymi obszarami to wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku turystycznego, tak dla touroperatorów, jak i depozytariuszy przyrodniczego lub kulturalnego dziedzictwa." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12016
ISSN: 1689-4642
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czerwinska_Dziedzictwo_w_strategiach_turystyki_kulturowej.pdf687,51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons