Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1202
Tytuł: Artykuły wojskowe Hieronima Radziwiłła dla garnizonu słuckiego z 1733 roku na tle prawa wojskowego Wielkiego Księstwa Litewskiego
Autor: Organiściak, Wojciech
Słowa kluczowe: Artykuły wojskowe Hieronima Radziwiłła z 1733 roku; prawo wojskowe; Wielkie Księstwo Litewskie
Data wydania: 2012
Źródło: Z Dziejów Prawa, T. 5 (2012), s. 361-374
Abstrakt: Lithuanians can boast about a significant contribution to the development of the military criminal code of the Republic of Poland I. The ius specjale in question, it being definitely the military law, represents some common regularities governing the common law of the Republic of Both Nations. What needs to be emphasized is Lithuanians’ constant attempts at maintaining their own legal system, the example of which are not only Lithuanian Statute or extortion the nomination of a separate deputation preparing law codification, but also a constant attempt at maintaining independence also in a military law from the Great Sejm. The representatives of the Radziwiłł family did a lot in this respect, Krzysztof and Janusz among others, thanks to whom Lithuania possessed military laws different from the crown ones, even after publishing Artykuły hetmańskie by the Sejm in 1609, and ascribing a value of the act perpetually biding to them. Lithuanians did not only continue to issue their own military acts, but also made an attempt to create a separate military codification known as Artykuły późniejsze wojskowe different from the Crown one, which clearly proves the willingness to maintain independence also in this respect. The comparative research in question showed mutual influences of military laws biding in the Crown and Lithuania. What is worth emphasizing is the fact that the so called Artykuły słuckie by Hieronim Radziwiłł are one of the steps taken in maintaining independence and continuity of a military law in Grand Duchy of Lithuania.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1202
ISSN: 1898-6986
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Organisciak_Artykuly_wojskowe_Hieronima_Radziwilla.pdf506,18 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons