Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12026
Title: Левады и скандинавская ходьба (nordic walking) на острове Мадейра
Other Titles: Lewady i chodzenie z kijkami (nordic walking) na Maderze
Authors: Szirokowa, Vera A.
Snytko, Valerian A.
Szczypek, Tadeusz
Keywords: ekoturystyka; obiekty hydrotechniczne; chodzenie z kijkami (nordic walking); ekonomika turystyki
Issue Date: 2019
Citation: ”Acta Geographica Silesiana” T. 13, Nr 4 (2019), s. 27-37
Abstract: Przedstawiono historię budowy i współczesne znaczenie lewad – starych urządzeń irygacyjnych na Maderze. Lewady zaczęły powstawać w XVI wieku w celu dostarczania wody z wilgotnej północnej części wyspy do suchszej części południowej. Ostatnie lewady zbudowano w 1970 r. Ich unikatowość polega nie tylko na tym, że również obecnie pełnią funkcję kanałów nawadniających, ale też stały się popularnym obiektem różnych efektywnych i szybko rozwijających się rodzajów turystyki, szczególnie dla chodzących z kijkami (nordic walkers).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12026
ISSN: 1897–5100
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczypek_Lewady_i_chodzenie_z_kijkami_nordic_walking_na_Maderze.pdf1,8 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons