Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12027
Title: Источники, реки и системы гидротехнических сооружений на островe Родос (Греция) как объекты рекреации и туризма
Other Titles: Źródła, rzeki i systemy hydrotechnicznych na wyspie Rodos (Grecja) jako obiekty rekreacyjno-turystyczne
Authors: Snytko, Valerian A.
Szczypek, Tadeusz
Ozerova, Nadieżda A.
Keywords: Rodos; „Siedem Źródeł”; wody termalne; zbiorniki wodne; źródła; zabytek hydrotechniki
Issue Date: 2019
Citation: ”Acta Geographica Silesiana” T. 13, Nr 3 (2019), s. 41-46
Abstract: Rodos jest grecką wyspą, cechującą się gorącym i suchym klimatem. Artykuł omawia walory geoturystyczne wyspy: rzeki, źródła, systemy zbiorników wodnych i obiektów hydrotechnicznych, związanych z przerzutem wody między zlewniami. Rodos stanowi przykład obszaru, na którym wody termalne, źródła ze słodką wodą, rzeki i zbudowane na nich zbiorniki wodne stały się obiektami turystyczno-rekreacyjnymi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12027
ISSN: 1897–5100
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczypek_Zrodla_rzeki_i_systemy_hydrotechnicznych_na_wyspie_Rodos.pdf1,38 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons