Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12047
Title: Autoprezentacja: Kant i Hegel w sporach filozoficznych osiemnastego i dziewiętnastego wieku
Authors: Noras, Andrzej J.
Keywords: Immanuel Kant; Georg Wilhelm Friedrich Hegel; Filozofia
Issue Date: 2008
Citation: Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych, t. 20 (2008), s. 145-148
Abstract: Prezentowana książka nie stanowi kolejnej próby ukazania filozofii Kanta oraz Hegla. W języku polskim dostępnych jest szereg monografii, które koncentrują się na analizach dotyczących bądź to konkretnych myślicieli, bądź też problemów filozoficznych. Rezultatem jest książka stanowiąca próbę syntetycznego spojrzenia na dzieje filozofii. [fragm. artykułu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12047
ISSN: 0860-4487
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Noras_Kant_i_Hegel_w_sporach_filozoficznych.pdf372,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons