Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12048
Title: Autoprezentacja: Kant a neokantyzm badeński i marburski
Authors: Noras, Andrzej J.
Keywords: Immanuel Kant; Filozofia; Nicolai Hartmann; Neokantyzm
Issue Date: 2001
Citation: Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych , t. 13 (2001), s. 167-171
Abstract: W części pierwszej, noszącej tytuł „Problem metafizyki w filozofii Kanta i neokantyzmu”, podjęty został przede wszystkim problem relacji Hartmanna i Heideggera do Kanta. [...] Utrwalony przez Kanta podział ma znaczenie w kontekście filozofii Hartmanna i Heideggera. W obu wypadkach mamy bowiem do czynienia nade wszystko z odczytaniem kantowskiego transcendentalizmu w duchu ontologii. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12048
ISSN: 0860-4487
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Noras_Kant_a_neokantyzm_badenski.pdf363,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons