Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12053
Title: Tożsamość kulturowa meksykańskiej książki dla dzieci w Cyfrowej Kolekcji Języków Tubylczych (Acervo Digital De Lenguas Indígenas) na tle praw kulturowych ludności rdzennej
Authors: Kycler, Maria
Keywords: Międzykulturowa edukacja dwujęzyczna; Cyfrowa Kolekcja Języków Tubylczych; Meksyk; tożsamość narodowa; tożsamość wielokulturowa; książka etniczna; książka dla dzieci
Issue Date: 2019
Citation: "Bibliotheca Nostra" 2019, nr 2, s. 144-180
Abstract: Autorka pracy omawia problem tożsamości meksykańskiej, w tym zakorzenionych w tradycji i historii wspólnot indiańskich działań podejmowanych na rzecz ochrony języków autochtonicznych, m.in. charakteryzuje zasady i podstawy międzykulturowej edukacji dwujęzycznej w Meksyku. Na tym tle przedstawia projekt Cyfrowej Kolekcji Języków Tubylczych (Acervo Digital de Lenguas Indígenas) oraz omawia wyznaczniki kulturowej tożsamości zamieszczonych w niej książek. Koncentruje uwagę przede wszystkim na twórcach, języku i tematyce książek dla najmłodszych czytelników.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12053
ISSN: 1734-6576
2084-5464
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler-Tożsamość_kulturowa_meksykańskiej_książki_dla_ dzieci.pdf5,3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons