Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12062
Title: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (EZR) w opinii nauczycieli klas 1-3
Authors: Bieńkowska, Izabela
Kitlińska-Król, Małgorzata
Keywords: Edukacja; Zrównoważony rozwój; Nauczyciel
Issue Date: 2016
Citation: "Podstawy Edukacji" T. 9 (2016), s. 153-162
Abstract: Szybki postęp, jaki pojawił się w XX wieku, przyniósł nie tylko intensywny rozwój gospodarczy i społeczny, ale także liczne zagrożenia, z silnym potencjałem traumatogennym, wywierającym wpływ nie tylko na społeczeństwo, ale także na każdego człowieka z osobna, m.in.: wysokie bezrobocie, zróżnicowanie społeczne, degradację środowiska, destabilizację systemów, relatywizację i deprecjację wartości itd. Pojawiła się konieczność szerszej debaty nad przyszłością ludzkości i dziedzictwem, jakie pozostawiamy przyszłym pokoleniom. Zmiana społeczna, którą obserwujemy, w rzeczywistości dotyczy także przeobrażeń zachodzących w naszych rodzinach i w systemie edukacji. Konieczne jest nowe spojrzenie na całokształt edukacji, kształcenie człowieka otwartego, świadomego, krytycznego, ale i twórczego, dla którego dobro drugiego człowieka, szacunek do tego, co mamy wokół, jest kwestią priorytetową. Takie kształcenie wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju. W artykule podejmujemy próbę zbadania opinii nauczycieli na temat zrównoważonego rozwoju. Zdajemy sobie sprawę, że grupa jest niewielka, niemniej mamy nadzieję, że będzie przyczynkiem do dalszych eksploracji badawczych na ten temat.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12062
DOI: 10.16926/pe.2016.09.09
ISSN: 2081-2264
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bieńkowska_Edukacja_dla_zrownowazonego_rozwoju.pdf422,07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons