Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12072
Title: III spotkanie Proweniencyjnej Grupy Roboczej : Wrocław, 12 października 2018 r.
Authors: Kycler, Maria
Keywords: Proweniencyjna Grupa Robocza; Spotkania
Issue Date: 2018
Citation: "Bibliotheca Nostra" 2018, nr 4, s. 181-183
Abstract: Zakład Narodowy im. Ossolińskich już po raz trzeci gościł członków Proweniencyjnej Grupy Roboczej (dalej PGR). 12 października 2018 r. do Sali Konferencyjnej Ossolineum przybyli przedstawiciele instytucji naukowych oraz pracownicy bibliotek uniwersyteckich, naukowych i publicznych zajmujący się badaniem rękopisów, a także książek dawnych i współczesnych, pod kątem ich pochodzenia oraz znaków własnościowych widniejących na egzemplarzach. Obradom przewodniczyła Dorota Sidorowicz-Mulak, kierownik Działu Starych Druków, a jednocześnie zarządzająca projektem.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12072
ISSN: 1734-6576
2084-5464
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_III_spotkanie_Proweniencyjnej_Grupy_Roboczej.pdf435,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons