Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12094
Title: Strategie komunikacyjne w dyskursie prawniczym : (na materiale mów obrończych F. Plewaki)
Authors: Lubocha-Kruglik, Jolanta
Keywords: Analiza dyskursu; Dyskurs personalny i instytucjonalny
Issue Date: 2017
Citation: "Lingwistyka Stosowana" T. 21 (2017), s. 71-81
Abstract: Przemówienia sądowe można uznać za wystąpienia publiczne, których odbiorcą jest pewna grupa ludzi, a nie tylko jedna osoba. Tego rodzaju przemówienie skierowane jest do jasno określonego odbiorcy - sądu i innego procesu uczestnicy, zarówno prawnicy, jak i świeccy. Biorąc pod uwagę zakładaną skuteczność określonego rodzaj wypowiedzi i jej pozalingwistyczne konsekwencje, które autor wypowiedzi musi uzyskać wcześniej znajomość odbiorców. Strategia w określonym rodzaju dyskursu jest rozumiana jako sztuka zarządzania procesem obronnym. To musi uwzględniać działania adwokata, jak również działania innego procesu i dochodzenia karnego Uczestnicy. Strategia obrony odzwierciedla zdolność adwokata do prowadzenia działań operacyjnych, tworzyć prognozy, tworzyć różne wersje lub plany, dokonywać racjonalnej oceny wykonywanych działań i natychmiast koryguj potencjalne błędy i pomyłki.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12094
ISSN: 2080-4814
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lubocha-Kruglik_Strategie_komunikacyjne_w_dyskursie.pdf418,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons