Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1214
Tytuł: Po prostu Ślązacy. Na podstawie wywiadów z osobami, które zadeklarowały narodowość śląską podczas Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 roku
Autor: Kijonka, Justyna
Słowa kluczowe: Silesian nationality; Silesian identity; the 2002 Polish census; Narodowy Spis Powszechny 2002; narodowość śląska; tożsamość śląska
Data wydania: 2010
Źródło: Górnośląskie Studia Socjologiczne, Nr 1 (2010), s. 93-113
Abstrakt: The article discusses the matter of the results of the 2002 Polish census when over 173.000 individuals declared themselves to be of the Silesian nationality. The aim of this paper is to present qualitative research conducted in 2007. The article is based on intervievs with people who declared Silesian nationality in 2002. At the beginning of the article the question of nationality in the 2002 Polish census is presented along with a discussion. In the paper there two theoretical perspectives are examined: Benedict Anderson’s and Józef Obrębski’s concepts of an imagined community. In Marek S. Szczepański’s opinion, there are five reasons why people declared the Silesian nationality: real identity and feelings, disappointment caused by industrial restructuring and regionalization, catharsis after socialism, the result of Silesian Autonomy Movement action, and the self-creation of activists. The author examine the motivation of declaring a controversial nationality according to Szczepański’s view.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1214
ISSN: 0072-5013
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kijonka_Niezabitowska_Po_prostu_Slazacy_Na_podstawie_wywiadow.pdf565,69 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons