Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1215
Tytuł: Miejsca symboliczne na Górnym Śląsku : między sacrum a profanum
Autor: Wróblewski, Piotr
Słowa kluczowe: canon of national memory; ethnoscape; icons; territorialization of memory; miejsca pamięci; pamięć przodków; Upper Silesia; Górny Śląsk; symbolika; sacrum; profanum
Data wydania: 2010
Źródło: "Górnośląskie Studia Socjologiczne" Nr 1 (2010), s. 133-145.
Abstrakt: The subject of the article is symbolic places status in Upper Silesia. The author presents typology of significant areas, taking into consideration the perspective of different nations living in the region. He tries to answer the question: Do places chosen from Upper Silesia by Polish and German reflect general canon of national memory? He writes about secular and sacred space. He seeks an area which can be considered as ethnoscape and mentions icons of central cities. In the article, there are references to region’s history.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1215
ISSN: 0072-5013
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wroblewski_Miejsca_symboliczne_na_Gornym_Slasku_Miedzy_sacrum_a_profanum.pdf531,92 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons