Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1220
Tytuł: "Attice dicere est optime dicere" - attycyzm z perspektywy XVII-wiecznej teorii wymowy (casus Kwiatkiewicza)
Autor: Słomak, Iwona
Słowa kluczowe: Atticism; perception of Antiquity; Latin rhetoric; Baroque
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Kucz, P. Matusiak (red.), "Szkice o antyku. T. 1, Antyk odczytany na nowo" (S. 49- 64). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article aims at presenting the case of 17th century reception of the concept of Atticism against the background of selected works from the era, having first delineated the approaches from Antiquity, which could serve here as points of reference. The adopted perspective allows for extrapolating the aspect of the understanding of Atticism frequently marginalized by Cicero. At the same time, it presents to the reader the praxis of thinking through the acumen that was one of the key categories of Phoenix rhetorum, a popular in age of Baroque manual of speech, written by Jan Kwiatkowski.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1220
ISBN: 9788380122871
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Slomak_Attice_dicere_est_optime_dicere.pdf608,22 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons