Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12213
Title: (Nie)obecność idei upadku w preegzystencji w pierwszej homilii Orygenesa o Księdze Rodzaju
Authors: Słomka, Jan
Keywords: Orygenes; Księga Rodzaju; preegzystencja; grzech pierworodny; egzegeza biblijna
Issue Date: 2011
Citation: Biblica et Patristica Thoruniensia, 2011, T. 4, s. 259-271
Abstract: Orygenes pierwszą homilię o Księdze Rodzaju poświęca biblijnym opisom stworzenia świata, czyli tekstowi Rdz 1,1–2,7. Wiemy, że Orygenes napisał także komentarz do Księgi Rodzaju, ale komentarz ten nie zachował się. Przypomnijmy zatem na wstępie, czym dla niego jest homilia i czym różni się od komentarza[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12213
ISSN: 1689-5150
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slomka_Nieobecnosc_idei_upadku.pdf403,67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons