Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12236
Title: Introduction = Wprowadzenie
Authors: Przybyla, Olga
Keywords: logopedia; Logopedia Silesiana
Issue Date: 2019
Citation: Logopedia Silesiana, T. 8 (2019), s. 13-21
Abstract: Rocznik „Logopedia Silesiana” jest czasopismem wydawanym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach od 2012 roku, poświęconym kulturze języka i biologicznym uwarunkowaniom rozwoju i zaburzeń mowy. Przedmiot logopedycznych, naukowych dociekań sprawia, że czasopismo ma charakter interdyscyplinarny. W opisie normy języka i zaburzeń językowych rysują się bowiem perspektywy psychologiczna, medyczna, lingwistyczna i pedagogiczna.
Description: Introduction.- s. 13-16 ; Wprowadzenie. - s. 17-21.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12236
DOI: 10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.01
ISSN: 2391‑ 4297
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Przybyla_Introduction_Wprowadzenie.pdf312,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons