Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1224
Tytuł: Rodzina z osobą niepełnosprawną a znaczenie lokalnego systemu wsparcia społecznego
Autor: Fajfer-Kruczek, Ilona
Słowa kluczowe: social support; family; disability; wsparcie społeczne; rodzina; niepełnosprawność
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: S. Wrona, W. Walkowska (red.), "Niepełnosprawność w rodzinie jako wyzwanie edukacyjne" (S. 21-32). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Social support is a category describing complex (objective and subjective), the system that links the institutions and individuals relating to human assistance or a particular social group in a difficult situation. The family of a child with disabilities is sometimes helpless in the face of problems that appear with the child’s disability. They may relate to personal reaction, the interaction between family members, attitudes towards the disabled child, sometimes refer to financial or social situation. Difficult situations that family alone can not cope with time can be exacerbated if further problems will pile. Then it is necessary to take the support of such a family, especially in the local environment, where the family lives and works every day. Important are not only institutions that can give advice and offer professional help, but also the number and the quality and scope of support.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1224
ISSN: 2391-9973
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Fajfer_Kruczek_Rodzina_z_osoba_niepelnosprawna_a_Znaczenie_lokalnego_systemu.pdf305,61 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons