Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1225
Tytuł: Sieci wsparcia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym - komunikat z badań
Tytuł równoległy: Networks of support for families with a disabled child - a research report
Autor: Wrona, Sylwia
Słowa kluczowe: disability; family; social support; network support; niepełnosprawność; rodzina; wsparcie społeczne; sieci wsparcia
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: S. Wrona, W. Walkowska (red.), "Niepełnosprawność w rodzinie jako wyzwanie edukacyjne" (S. 33-43). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The family situation, when disabled child appears, always is difficult and requires the support of both the parents and their disabled child. The aim of this study was to describe and to analyze individual networks of support of families with disabled children using The Social Environment Questionnaire by Z. Bizoń. The study includes several aspects. The first one concerned the quality and quantity of the categories of persons who shape a network of support. The second one is the characterization of activites in order to maintain the network. The whole closes conclusions showing the strengths and weaknesses of social support that researched families benefit and proposed areas of further researches.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1225
ISSN: 2391-9973
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wrona_Sieci_wsparcia_rodzin_z_dzieckiem_niepelnosprawnym.pdf322,12 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons