Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1228
Tytuł: Język migowy jako forma komunikacji wspierająca dziecko niesłyszące w środowisku rodzinnym
Tytuł równoległy: Sign language as a communication form supporting a deaf child in the family environment
Autor: Wojtas, Anna
Słowa kluczowe: sign language; support; development; family; child; deaf; język migowy; wsparcie; rozwój; rodzina; dziecko; niesłyszący
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: S. Wrona, W. Walkowska (red.), "Niepełnosprawność w rodzinie jako wyzwanie edukacyjne" (S. 97-105). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Nr Serii/Raportu: Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych;19
Abstrakt: When a child is born deaf or when a healthy child loses hearing as a result of disease or physical injury – world of the child and his closest definitely changes. In such a case the family should be provided with specialist support, keeping in mind the positive role of sign language in the education of deaf children. The family and the child which has been affected by a particular disfunction, should be supported by teams consisting of specialists in various fields. To relive the whole family from strong stress of raising the child which is deaf, they should be provided with an effective tool for bilingual and bicultural rising the child.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1228
ISSN: 2391-9973
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wojtas_Jezyk_migowy_jako_forma_komunikacji_wspierajaca_dziecko_nieslyszace.pdf325,22 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons