Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12309
Title: Przestrzenie i rzeczy - design uspołeczniony. Relacja z obrad grupy tematycznej XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego
Authors: Gawron, Grzegorz
Rojek-Adamek, Paulina
Keywords: design; Sprawozdanie
Issue Date: 2017
Citation: Kultura i Edukacja, 2017, nr 1, s. 219-223
Abstract: Współczesne rozumienie designu wykracza daleko poza tworzenie luksusowych dóbr. Design to wizja… Design to proces… Design to rezultat (aut. Michael Wolff). Jest to jedna z 50 różnych definicji oferowanych przez znanych projektantów, ludzi biznesu, polityków, które zostały opublikowane w broszurze wydrukowanej przez Design Council w 1995 roku. Design postrzegany jest jako jedna z głównych płaszczyzn, przez które pomysły są przetwarzane na innowacje. Od początku XXI wieku widoczny jest także silny zwrot designu w kierunku wykorzystywania umiejętności projektowych do kwestii społecznych. Ale tym razem rodzaj zaangażowania społecznego jest inny niż w pionierskich latach wzornictwa przemysłowego, kiedy skupiono się na tworzeniu produktów masowych, minimalizujących zróżnicowanie społeczne w zakresie dostępności dóbr i usług. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12309
DOI: 10.15804/kie.2017.01.13
ISSN: 1230-266X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gawron_Przestrzenie_i_rzeczy_deisgn_uspoleczniony.pdf327,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons