Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12329
Tytuł: Kolizyjnoprawna problematyka skuteczności przelewu wierzytelności wobec osób trzecich – project rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa właściwego dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich (COM(2018) 96 final)
Autor: Kurowski, Witold
Słowa kluczowe: conflict of laws; assignment; the third-party effects of assignments; proprietary effects of assignments; contractual obligations; Rome I Regulation
Data wydania: 2019
Źródło: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 2019, t. 25, s. 67-90
Abstrakt: The question of which law should govern the third-party effects of assignments of claims was considered during the preparation of the Rome I Regulation. The European Commission’s proposal for the Rome I Regulation admitted the law of the assignor’s habitual residence as the law that should apply to the proprietary effects of assignments of claims. Finally, EU Regulation on the law applicable to contractual obligations did not include the issue of the third-party effects of the assignment. However, Article 27(2) of the Rome I Regulation required the European Commission to present a report on the question of the effectiveness of assignments of claims against third parties accompanied, if appropriate, by a proposal to amend the Rome I Regulation. Proposal for a Regulation on the law applicable to the third-party effects of assignments of claims (COM(2018) 96 final) is a response to this request. This paper analyses current draft of the new EU Regulation, the rules on determination of the third-party effects of assignments of claims (law of the assignor’s habitual residence and law of the assigned claim) and „super conflict rules” in specific cases. The author argues that the law of the assignor’s habitual residence remains the appropriate conflict rule for proprietary effects of assignments of claims.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12329
DOI: 10.31261/PPPM.2019.25.04
ISSN: 2353-9852
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kurowski_Kolizyjnoprawna_problemtyka_skutecznosci_przelewu_wierzytelnosci.pdf510,75 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons