Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1239
Tytuł: Refleksje o kształceniu socjologów
Autor: Jacher, Władysław
Słowa kluczowe: sociology; graduate sociologists; sociology students; education; socjologia; absolwenci kierunku socjologii; edukacja; studenci kierunku socjologii
Data wydania: 2010
Źródło: "Górnośląskie Studia Socjologiczne" Nr 1 (2010), s. 263-268
Abstrakt: The author presents the problem of sociological education at universities and the problem of sociology graduates’ careers. The article reveals the author’s opinion of how young sociologists should be taught and their role in different institutions and workplaces. Gradvates should be prepared for different roles, which defines sociology as social theory directed towards practice. Sociologists should not be educated without a wide social context, because they are especially needed after EU enlargement. Graduate sociologists should work in different branches, but they are often undestimated or ignored by employers, who are afraid discovering something that should stay hidden. Sociologists are also often ignored by other social scholars. The author considers the possibility of repeating the research conducted in the 80s when graduate sociologists were asked about the usefulness of their studies in later professional careers.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1239
ISSN: 0072-5013
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jacher_Refleksje_o_kształceniu_socjologow.pdf466,13 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons