Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12421
Title: Zdrowie psychiczne, higiena psychiczna - edukacja dla dobrostanu psychicznego - aktualność koncepcji i poglądów Kazimierza Dąbrowskiego
Authors: Syrek, Ewa
Keywords: Kazimierz Dąbrowski; mental health; mental hygiene; positive disintegration concept; health eduaction; mental well-being; zdrowie psychiczne; higiena psychiczna; dezintegracja pozytywna; edukacja zdrowotna; dobrostan psychiczny
Issue Date: 2019
Citation: Pedagogika Społeczna, 2019, nr 3(73), s. 223-235
Abstract: The main aim of the article is to present ideas and views of Kazimierz Dąbrowski (1902–1980), who was the doctor of Medical Science and Philosophy. He also was psychiatrist, psychologist, pedagogue and the author of positive disintegration concept. Analisys which are presented in the article refer to the definition and the way of understanind of the mental health as well as the mental hygiene in the context of contemporary problems with mental health, which is getting worse among Polish society (also among children and youth). As a result of this, it is an urgent need of health eduaction to teach people how to build their mental well-being.
Description: Artykuł nawiązuje do koncepcji i poglądów Kazimierza Dąbrowskiego (1902–1980) – doktora medycyny i filozofii, psychiatry, psychologa i pedagoga, twórcy koncepcji dezintegracji pozytywnej. Podjęte w tekście analizy dotyczą definicji i rozumienia zdrowia psychicznego i higieny psychicznej w nawiązaniu do współczesnych problemów związanych z pogarszającą się kondycją zdrowia psychicznego naszego społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) i pilną potrzebą edukacji zdrowotnej w wymiarze uczenia się budowania dobrostanu psychicznego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12421
DOI: 10.35464/1642-672X.PS.2019.3.17
ISSN: 1642-672X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Syrek_Zdrowie_spychiczne_higiena_psychiczna.pdf348,71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons