Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12452
Title: Wybrane koncepcje socjologii medycyny w badaniach międzykulturowych oraz badaniu osób z niepełnosprawnością i ich rodzin
Authors: Klajmon-Lech, Urszula
Keywords: osoba z niepełnosprawnością; rodzina; koncepcja socjologiczna; pedagogika międzykulturowa; choroba
Issue Date: 2019
Citation: Edukacja Międzykulturowa, Nr 10 (2019), s. 199-212
Abstract: W artykule prezentuję wybrane koncepcje z zakresu socjologii medycyny, które są, moim zdaniem, przydatne w pedagogicznej refleksji nad osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami oraz szeroko pojmowanej pedagogice międzykulturowej. Dotyczą one zagadnień związanych z rolą chorego w przestrzeni społecznej, psychospołecznych konsekwencji choroby, m.in. stygmatyzowania osób chorych/z niepełnosprawnością oraz relacji tych osób i ich rodzin ze środowiskiem medycznym (lekarzami, personelem medycznym).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12452
DOI: 10.15804/em.2019.01.11
ISSN: 2299-4106
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klajmon-Lech_Wybrane_koncepcje_socjologii_medycyny.pdf418,46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons