Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12455
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKyuchukov, Hristo-
dc.contributor.authorNew, William-
dc.date.accessioned2020-02-08T15:55:53Z-
dc.date.available2020-02-08T15:55:53Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationEdukacja Międzykulturowa, Nr 10 (2019), s. 81-100pl_PL
dc.identifier.issn2299-4106-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/12455-
dc.description.abstractArtykuł omawia zagadnienia edukacji dzieci romskich w szkołach specjalnych i ich dwujęzyczność. Bardzo często dzieci romskie w wielu krajach Europy Wschodniej są umieszczane w szkołach specjalnych na podstawie testów w oficjalnym języku danego kraju. Dwujęzyczność dzieci romskich nie jest uznawana za zjawisko pozytywne. W niektórych krajach (np. w Republice Czeskiej i Słowacji), jeśli dzieci posługują się jakąś formą języka urzędowego, ale nie językiem właściwym, nadal uważane są za niepełnosprawne intelektualnie. Wyłącznie na podstawie znajomości języka są wysyłane do szkół specjalnych. W artykule przedstawiono również takie kwestie, jak segregacja i dyskryminacja poprzez edukację, rola rozwoju języka ojczystego, zagadnienia dwujęzyczności w szkole oraz program ROMED Rady Europy dla mediatorów szkolnych. W końcowej części opracowania autorzy sugerują kilka propozycji, co mogą zrobić więcej w tym zakresie szkolni mediatorzy, aby zintegrować uczniów romskich w szkole grupy większościowej i aby ich integracja nie była traktowana jako kara, jak to jest aktualnie akceptowane w niektórych krajach.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectRomowiepl_PL
dc.subjectdwujęzycznośćpl_PL
dc.subjectszkoły specjalnepl_PL
dc.subjectmediatorzy szkolnipl_PL
dc.subjectedukacja międzykulturowapl_PL
dc.titleRoma school mediators and the bilingualism of Roma studentspl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.identifier.doi10.15804/em.2019.01.05-
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kyuchukov_Roma_school_mediators.pdf445,5 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons