Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1249
Tytuł: Młodzież kończąca szkoły ponadgimnazjalne wobec wymagań współczesnego rynku pracy w świetle badań socjologicznych
Autor: Muster, Rafał
Słowa kluczowe: graduate; job market; professional qualifications; civilisation competence; absolwent szkoły średniej; rynek pracy; kwalifikacje zawodowe
Data wydania: 2010
Źródło: "Górnośląskie Studia Socjologiczne" Nr 1 (2010), s. 286-305
Abstrakt: The article presentes the results of a survey conducted on a population of 1143 last grade students of upper secondary schools from Ruda Śląska. About 95% of all the students graduating from upper secondary schools in Ruda Śląska underwent the survey. Students who graduate from upper secondary schools are a significant element of the job market. These young people who graduate from vocational schools and general upper secondary schools are entering the job market. Even in case they start further education they often look for a job at the same time. The aim of the research was getting to know the plans for the future the graduates from upper secondary schools have, identifying their level of civilisation competence and defining the factors which influence the fact of possessing such competence. The research helped to answer the questions concerning the possible behaviour strategies young people use in case of lack of employment.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1249
ISSN: 0072-5013
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Muster_Mlodziez_konczaca_szkoly_ponadgimnazjalne_wobec_wymagan_wspolczesnego_rynku_pracy.pdf687,26 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons