Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1251
Tytuł: The significance role of plants : as ecological engineers in the regeneration of destroyed sandy ecosystems by human impacts
Autor: Rahmonov, Oimahmad
Słowa kluczowe: obszary piaszczyste; regeneracja systemów ekologicznych
Data wydania: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Geographia. Studia et Dissertationes, T. 32 (2010), s. 57-69
Abstrakt: Z uwagi na ruchome podłoże oraz brak pokrywy glebowej antropogenicznie uwarunkowane obszary piaszczyste stanowią wyjątkowe ekstremalne siedlisko rozwoju roślinności. Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli wybranych gatunków roślin jako inżynierów ekosystemowych w procesach regeneracyjnych odkształconych systemów ekologicznych na obszarach zniszczonych przez górnictwo odkrywkowe. Problem ten omówiono na podstawie gatunków zarodnikowych (glony, skorupa glebowa, Polytrichum piliferum), zielnych (Elymus arenarius, Hieracium pilosella) oraz krzewu Salix acutifolia, występujących na siedliskach piaszczystych wschodniej części Wyżyny Śląskiej. Gatunki te jako inżynierowie ekosystemowi odgrywają istotną rolę w procesie formowania się ekosystemów nie tylko w jego początkowym stadium. Obserwacje dowodzą, że mogą doprowadzić do szybkiego odnowienia układów ekologicznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1251
ISSN: 0208-5054
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNoZ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rahmonov_The_Significance_Role_of.pdf2,47 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons